Monday, 24 January 2011

దో ఫల్ రుక క్వాభోన్ క కార్వా

జీవితాన్ని ప్రయాణం తో పోల్చారు ,కొంతమంది కవులు.మన జీవన పయనం లో ఎంతో మంది మనకు తారస పడుతుంటారు.అందులో కొంతమంది ...పరిచయం చిన్నదైనా ,మనసుకు చాలా దగ్గర అవుతారు.అలా దగ్గరైన వారు మనకు దూరమవుతుంటే ఎంతో బాధగా అనిపిస్తుంది కదూ...
వీర్జార లో అలా దూరమవుతున్న ఇద్దరు పాడుకునే ,లతా మంగేష్కర్,సోను నిగం పాడిన ఈ పాట మీరూ వినండి/చూడండి.

No comments: