Monday, 13 September 2010

చావు-విషాదమా?ఆనందమా?


ఏమిటి ఈ పిచ్చి ప్రశ్న ?ఈవిడ కు మతి గాని పోయిందా...అని అనుకుంటున్నారా?అలాంటిదేమీ లేదు లెండి.చావు అనేది విషాదకరమయిన సంఘటనే...అందరి  దృష్టి లో .మరయితే ఎవరయినా చనిపోయినప్పుడు ,వారి కుటుంబ సభ్యులను పలకరించటానికి వెళ్ళినప్పుడు  స్వీట్స్ తీసుకొని వెళతాము,ఎందుకు?నాకు తెలిసినంతవరకూ మన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరయినా చనిపోయినప్పుడు ఏడవకూడదు.ఏడిస్తే మన కన్నీళ్లు అడ్డుపడి ,చనిపోయిన వారి ఆత్మ,స్వర్గానికి వెళ్ళటానికి వైతరిణి దాటటం కష్టమవుతుందట.కానీ ,చనిపోయిన వారి తో మనకున్న అనుబంధం,వారి తాలూకు జ్ఞాపకాలు మనల్ని ఏడిచేలా చేస్తాయి.ఇప్పటి కాలం లో కొంతమంది ఏడుపు రాకపోయినా ఇతరులు ఏమనుకుంటారో అని ,తప్పక ఏడిచే వాళ్ళు ఉన్నారు.మా మామ గారు చనిపోయినప్పుడు ,మా అత్తగారు,ఆడపడుచు ....ఉన్నన్నాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళనే పట్టించుకున్నాడు,ఇంట్లో వాళ్లకు చేసిందేమీ లేదు,అదీ..ఇదీ అని మాట్లాడుకుంటున్న వాళ్ళు కాస్తా,పలకరించటానికి వచ్చే వాళ్ళను గేటు దగ్గర చూడగానే శోకాలు మొదలు పెట్టారు.వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే మళ్లీ మామూలు గానే మాటలు మొదలు.అలా ఎవరయినా రావటం చూడగానే ఏడుపు ,వెళ్ళిపోగానే రకరకాలుగా మాట్లాడుకోవటం .....ఇదే తంతు కొనసాగింది.ఒక సంవత్సరంన్నర  క్రితం మా అక్కయ్య గారమ్మాయి రోడ్  యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయింది.పలకరించటానికి వెళ్ళాము.బావగారు వచ్చిన వాళ్ళందరిని ,చాలా క్యాజువల్ గా నవ్వుతూ పలకరిస్తున్నారు.మాకు ఏమి మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు.వచ్చిన వాళ్ళందరూ తలా ఒక రకం గా మాట్లాడారు.బ్రహ్మకుమారి సంఘం లో ఉన్నాడు కదా ...అందుకనే అలా దుఃఖ పడకుండా మామూలు గా ఉండగలుగుతున్నాడు అని కొందరు,చిన్న వయసు లో నే పిల్ల చనిపోయింది కదా ,షాక్ లో ఉండి అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని కొందరు ....

నేనయితే  గీత లో చెప్పినట్లు చావు విషాదకరమయినది కాదు అనే అనుకుంటున్నాను.
  
దేహినోస్మిన్ యధా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా
తధా దేహాంతర ప్రాప్తిః  ధీర స్తత్ర న ముహ్యతి

బాలుడు శైశవం ,బాల్యం,యౌవనం,మొదలగు మార్పులు చెందినప్పుడు ఎట్లా దుఃఖించట్లేదో,అట్లే మరణం అంటే ఒక దేహాన్ని విడిచి ఇంకో దేహం ధరించుట అని జ్ఞానులు గ్రహించి మరణ విషయమై చింతించరు.

1 comment:

తార said...

Scientists knew the Earth was "round" centuries before humankind ventured into space. What evidence did they have for this? There are three good pieces of evidence. The first dates back to at least 200 B.C. with the Greek astronomer, Eratosthenes. He was aware that at noon on the summer solstice or the first day of summer, the Sun in the city of Syene passed directly overhead. Yet, on the same day in the city of Alexandria -- some 5000 stadia to the north -- vertical objects cast a shadow of 7 degrees. If the Earth were flat, this observation is hard to understand. Yet if the Earth were round (spherical), Eratosthenes reasoned, one could use this information to compute the Earth's circumference.

Have you ever seen a lunar eclipse? A lunar eclipse occurs when the Earth comes between the Sun and the Moon causing the Moon to enter the Earth's shadow. [show figure of lunar eclipse here] While not as spectacular as a Solar eclipse (when the Moon comes between the Sun and the Earth), the Moon turns a wonderful copper or blood-red colour. The important point for us, however, is the shape of the Earth's shadow as it sweeps over the Moon's surface; it is circular, exactly as one would expect if the Earth were spherical.

A sphere is not the only shape which casts a circular or round shadow. For instance, a quarter is certainly not spherical, but if held in the right way, casts a circular shadow.So, the only way out is one must observe this from all places over earth, but this is not possible at that time.

The other well known proof for the roundness of the Earth is often associated with Christopher Columbus who first sailed from Europe to North America in 1492. At that time, many people in Europe, including the well educated, believed that the Earth was flat. Common sense told them this. If one sailed too far in one direction, one would fall over the "edge." Columbus thought that the Earth was round (spherical) and gave the following proof: when a large ship (with a tall mast) sails away from a port, it appears to get smaller and smaller before it completely disappears from sight at the horizon. The curious thing, however, is that while the entire ship is visible as it leaves port, only the mast remains visible just before it vanishes.

మరి సర్వ జనులూ నమ్మినప్పుడు ఒక్క మతాధికారులనే ఎత్తి చూపుటేలా? మతాధికారులే కాదు, అది నిజం అని అందరూ నమ్మారు అదే ప్రచారం చేశారు.