Saturday, 27 October 2012

మేమే మనుషులం.

 
 
కత్తులతో లేదా మాటలతో రోజూ కొందర్ని చంపేస్తూ ఉంటాము
శాడిజం , క్రూరత్వానికి  చిరునామా మేమే!
కళ్ళు తెరవని పసికూనల్ని అయినా కాటికి కాళ్ళు చాపుకున్న ముదుసలి అయినా
ఏ మాత్రం కనికరం లేకుండా ...
డబ్బే మాకు ప్రధానం.
గోముఖ వ్యాఘ్రాలం ,మేమే మనుషులం.

No comments: