Tuesday, 9 October 2012

చురుక్కు-చమక్కు


కలికాలం ,ఈ కాలం పిల్లలు అస్సలు పెద్దల మాట వినటం లేదు .పెద్దల మాట చద్ది మూట అన్నారు ...మనం ఎలా ఉండేవాళ్ళం ?

ఇప్పుడు డాక్టర్లు అన్నీ వేడి ,వేడిగా వండిన వెంటనే తినాలని చెపుతున్నారు గా ,అందుకని చద్దిమూటను లెక్క చెయ్యటం లేదులేరా.


ఏమిటి నోరు అలా వెళ్ళ బెట్టావ్?పూర్తిగా కాకపోయినా ,కొద్దో గొప్పో పాటిస్తున్నారు లేరా .దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమని పెద్దలు చెప్పారు.ఆ మాటను ఎంత చక్కగా పాటిస్తున్నారు.తామో ,లేదా తమ బంధువులో పదవిలో ఉండగానే నాలుగు రాళ్ళు కాదు నాలుగు వేల రాళ్ళు వెనకేసుకుంటున్నారు